Functiebepaling (Loonberekening)

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Mijn Da Vinci

Terug naar Loonberekening • Je gaat eerst de functie van je medewerker bepalen voor de loonberekening.
 • Dit doe je door een aantal vragen over de werkzaamheden van deze medewerker te beantwoorden.
 • Deze functiebepaling is conform de CAO voor het Kappersbedrijf.
 • Na deze vragen is de minimale functie van je medewerker bekend.
 • Deze functie kun je wel verhogen, maar niet verlagen.
 • Is de functie naar jouw oordeel te hoog, controleer dan of je de vragen over de werkzaamheden juist ingevuld hebt, en wijzig deze indien nodig.


Inhoud

Soort werknemer?

 • ondern = Ondernemer (wordt in de volgende vragen als Werknemer betiteld)
 • partner = Meewerkende partner die NIET op de loonlijst staat
 • werknmr = Werknemer
  • Ook BBL -leerling -> B eroeps B egeleidende L eerweg ('leerlingwezen')
 • oproep = Oproepkracht (o.a. op het Loonoverzicht worden de kosten per uur anders berekend).
 • stage = Stagiair * Lees hieronder de info over Stagiair
  • O.a. BOL -leerling -> B eroeps O pleidende L eerweg ('dagschool')


Oproep 1 Maak pas de berekening van de oproepkracht wanneer de maand volledig afgelopen is en je exact weet van afgelopen maand welke uren je aan de oproepkracht gaat betalen (dit heeft o.a. te maken met belastingvrije sommen per maand, als ook de belastingvrijgestelde woon-werk verkeer vergoeding, div. franchise-bedragen etc.)


Oproep 2 Omdat het een oproepkracht betreft gebruikt de accountant vaak de dagtabel om de loonheffing te berekenen. Dat betekent voor jou een hogere loonheffing die je afdraagt aan de loonbelasting en dat levert de werknemer beduidend minder netto op. De accountant kan dat doen omdat een oproepkracht wellicht ergens anders ook werkt en wellicht op die andere werkplek zijn/haar belastingvrije som al "verbruikt" heeft.


ANKO Ondernemersdisk TIP ! Indien de oproepkracht aangeeft in tariefgroep 1 e.d. te zitten (waarbij er een heffingskorting is), laat je accountant dáár mee rekenen, dan krijgt je werknemer netto meer van jou. Jouw voordeel: de oproepkracht vind je een goeie baas, want hij/zij verdient leuk (werknemer kijkt naar netto!) Voor jou maakt het niets uit want meer netto = minder loonheffing afdragen. Belangrijk is om oproepkracht wél te vertellen dat u rekening houdt met de belastingvrije som om het nettoloon te berekenen en wanneer werknemer begin volgend jaar het T-biljet invult, kans is dat er een naheffing Loonheffing plaats zal vinden indien oproepkracht ook ergens anders gewerkt heeft.


 • Stagiair : Indien de stagiair ook als gewoon werknemer op de loonlijst staat op andere dag(en) dan de stagedag(en), dan moet je deze stagiair nogmaals invoeren als werknemer, mits er een duidelijk aantoonbaar verschil is tussen de werkzaamheden en begeleiding op de stagedag en de werkzaamheden op de niet-stagedagen.

Indien er geen aantoonbaar verschil is tussen de stagedag en de gewone werkdag, dan mag je deze werknemer niet als Stagiar beschouwen en moet je alle uren die stagiar bij jou aanwezig is volgens CAO bijbehorend loon uitbetalen.


Woon-werkverkeer & Stagiair

Het bedrag dat je de stagiair als vergoeding geeft, wordt belast als loon. Je kunt dit loonbestandeel van de stagevergoeding verlagen met gemaakte kosten zoals reiskosten. Dat betekent dat je over die kosten géén werkgeverslasten e.d. hoeft af te dragen.

Afstand tot het werk Max. belastingvrije Voordeel minder vergoeding per dag werkgeverslasten per reisdag per jaar : (ongeveer) Meer dan 10 km. € 3,75 € 15,00 Meer dan 15 km. € 5,25 € 20,00 Meer dan 20 km. € 7,50 € 30,00

Vul dus exact het woon-werkverkeer in. Het scheelt je werkgeverslasten over het reiskostendeel van de stagevergoeding. De ANKO-Ondernemersdisk rekent dit automatisch voor je uit.


Wat ben ik waard?

Ondernemer & meewerkende partner(s) hoef je niet voor de accountant te doen, maar het is wel leuk om 'ns te zien welk loon (het zogenaamde 'gewaardeerde loon') jou of jouw meewerkende partner(s) zouden krijgen en welk effect dat op de winst van het bedrijf heeft indien jij en jouw meewerkende partner(s) op de loonlijst zouden staan en gewoon betaald moeten worden. Maak je dan eigenlijk nog wel winst?

Ook wordt deze berekening in de komende versies gebruikt in de ANKO Ondernemersdisk voor Bedrijfsdoorlichting/Ondernemersplan, Normexploitatie, etc.

Deze vragen worden ook voor de ondernemer en meewerkende partner(s) gesteld omdat de ANKO Ondernemersdisk elke kapsalon als een filiaal ziet en je deze kosten ook kwijt zou zijn als je ziek zou zijn, of omdat je een filiaal begint. Op deze wijze wordt ook het zogenaamde 'gewaardeerde loon' berekend.


Nog vragen/problemen? Mail


Is/gaat medewerker uit dienst?

Als jouw werknemer niet uit dienst gaat, kies dan voor NEE . Als jouw werknemer wel uit dienst is of gaat, kies hier dan voor JA. De volgende vraag is dan: wanneer.

Als jouw werknemer uit dienst gaat, wordt dit straks vermeld op het Loonoverzicht. Je accountant kan hier dan met de loonberekening (vakantiegeld e.d.) rekening mee houden.

Nog vragen/problemen? Mail


Gaat jouw werknemer naar school?

Teneinde de juiste Referentiefunctie te kunnen bepalen is het nodig om te weten of werknemer nog schoolgaand is. Indien het antwoord "ja" is, dan kun je bij de volgende vraag kiezen uit: BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) of VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)

VMBO is een opleidingsvorm waarvoor met ingang van 1 juli 2002 in de CAO een aparte loonschaal opgenomen is. Deze loonschaal is gelijk aan de loonschaal voor Junior Stylist A, terwijl de 14-jarigen hetzelfde loon ontvangen als een 15-jarige.

Daarnaast is juiste beantwoording van deze vraag belangrijk voor de subsie Onderwijsaftrek!

Nog vragen/problemen? Mail


Wanneer is/wordt erkende vakopleiding afgerond?

Je vult hier de vermoedelijke of echte datum in dat werknemer de erkende opleiding mét of zònder goed gevolg afgelegd heeft (een diploma is dus niet noodzakelijk! Het gaat om het tijdstip wanneer werknemer de erkende (vervolg)opleiding definitief verlaat, ongeacht een diploma).

Deze vraag is o.a. bedoeld om te bepalen of je recht hebt op 3 maanden BOL-Korting én of je recht hebt op de subsidie Afdrachtvermindering Onderwijs.

Indien de ANKO Ondernemersdisk berekend heeft dat deze werknemer onder die kortingsregeling valt, komt de vraag over BOL-korting en uitleg daarover straks.

Nog vragen/problemen? Mail


Knipt werknemer?

Teneinde de juiste Referentiefunctie te bepalen is het belangrijk om te weten of werknemer knipt.

Niet knippende werknemers zijn Salonassistent. Dit kan bijvoorbeeld ook de BBL-leerling zijn die voor het 3e jaar met een opleiding bezig is. Echter werkt die 3e jaarsleerling gewoon mee in de kapsalon (en knipt ook), dan is deze 3e jaarsleerling minimaal Haarstylist.

Het is aan jou of je een niet knippende werknemer hoger indeelt.

Nog vragen/problemen? Mail


Adviseert en doet bijna dagelijks kleuringen?

Om te bepalen of een werknemer een Haarstylist, Haarstylist 1, 2, 3 of Topstylist is, moet deze vraag beantwoord worden.

Er wordt hier niet bedoeld het alleen maar opbrengen van kleurproducten etc., maar diagnosestelling, foutoplossing, kleuradvisering, etc.

Kortom: 1. Werknemer beheerst het zelfstandig kleuren, inclusief diagnosestelling, foutoplossing, kleuradvisering 2. én voert deze handeling zoveel mogelijk dagelijks één of meerdere keren uit.

De ANKO hanteert als richtlijn vier van de vijf dagen of circa 80% van de gewerkte dagen. Dit betekent dus ook dat een werknemer die per maand maar 5 dagen werkt op 4 van de 5 dagen deze handeling uitvoert.

Voldoet werknemer aan beide eisen, dan dient u deze vraag met ja te beantwoorden.

Omschrijving functiehandboek: Het zelfstandig uitvoeren van kleuren. Het gaat hierbij om alles wat met kleuren, ontkleuren en correcties te maken heeft. De werknemer moet uitzoeken wat een klant wil en naar aanleiding daarvan een advies geven. Daarbij let de werknemer op het type klant en de mogelijkheden van het haar. Naar aanleiding hiervan stelt de werknemer een plan op voor de gehele behandeling. Dit plan voert de werknemer zelf uit of laat het door een ander (deels) uitvoeren. Als een ander het uitvoert, controleert de werknemer desgewenst het resultaat en bespreekt dit zo nodig na. Indien gewenst geeft de werknemer ook een thuisbehandelingsadvies. Er wordt hier niet het opbrengen van de producten bedoeld of het van de klantenkaart overnemen van de recepten. De werknemer behandelt zelfstandig klachten en draagt oplossingen aan. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk dagelijks te worden uitgevoerd.

Nog vragen/problemen? MailDoet bijna dagelijks modelvorming?

De ANKO hanteert als richtlijn vier van de vijf dagen of circa 80% van de gewerkte dagen. Dit betekent dus ook dat een werknemer die per maand maar 5 dagen werkt op 4 van de 5 dagen deze handeling uitvoert.

Voldoet werknemer aan beide eisen, dan dient u deze vraag met ja te beantwoorden.

Omschrijving functiehandboek:

Het zelfstandig uitvoeren van modelvorming.

Het gaat hier om niet-blijvende omvorming waarbij gebruik wordt gemaakt van watergolftechnieken en bijbehorende gereedschappen. De werknemer gebruikt de inleg en opkamtechnieken en alle voorkomende watergolfmodellen. De werknemer moet uitzoeken wat een klant wil en naar aanleiding daarvan een advies geven over de behandeling. Daarbij wordt gelet op het type klant en de mogelijkheden van het haar. Naar aanleiding hiervan stelt de werknemer een plan op voor de gehele behandeling. Vervolgens voert de werknemer het plan zelf uit of laat het door een ander (deels) uitvoeren. Als een ander het uitvoert, controleert de werknemer desgewenst het resultaat en bespreekt dit zonodig na. Indien gewenst geeft de werknemer ook een thuisbehandelingsadvies. De werknemer behandelt zelfstandig klachten en draagt oplossingen aan. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk dagelijks te worden uitgevoerd.

Nog vragen/problemen? MailDoet bijna dagelijks lang haar en haarwerk?

Om te bepalen of een werknemer een Haarstylist, Haarstylist 1, 2, 3 of Topstylist is, moet deze vraag beantwoord worden.

Er wordt hier bedoeld alle langhaartechnieken, zoals vlechten, opsteken, versieringen en haarwerk aanbrengen.

Kortom: 1. Werknemer moet zelfstandig alle langhaartechnieken uitvoeren 2. én voert deze handeling zoveel mogelijk dagelijks één of meerdere keren uit.

De ANKO hanteert als richtlijn vier van de vijf dagen of circa 80% van de gewerkte dagen. Dit betekent dus ook dat een werknemer die per maand maar 5 dagen werkt op 4 van de 5 dagen deze handeling uitvoert.

Voldoet werknemer aan beide eisen, dan dient u deze vraag met ja te beantwoorden.

Omschrijving functiehandboek: Het zelfstandig uitvoeren van lang haar-behandelingen. Het gaat hier om vlechten, opsteken, versieringen en haarwerken aanbrengen. De werknemer moet uitzoeken wat een klant wil en naar aanleiding daarvan een advies geven. Daarbij let de werknemer op het type klant en de mogelijkheden. Naar aanleiding hiervan stelt de werknemer een plan op voor de gehele behandeling. Dit plan voert de werknemer zelf uit of laat het door een ander (deels) uitvoeren. Als een ander het uitvoert, controleert de werknemer desgewenst het resultaat en bespreekt dit zonodig na. Indien gewenst geeft de werknemer ook een thuisbehandelingsadvies. De werknemer kan uitleggen hoe het haarwerk wordt aangebracht en hoe het onderhouden moet worden, ook aan de klant. De werknemer behandelt zelfstandig klachten en draagt oplossingen aan. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk dagelijks te worden uitgevoerd.

Nog vragen/problemen? MailScheert en/of knipt bijna dagelijks baarden?

Dit heeft te maken met de CAO bepaling 8b.8.

Daarin is een aparte afspraak opgenomen voor de werknemer die nagenoeg uitsluitend herenkapper is. Deze zou nooit in een hogere referentiefunctie kunnen komen omdat deze werknemer wellicht nooit kleurt, nooit aan modelvorming of nooit lang haar/haarwerk doet. Dan zou deze volleerd herenkapper nooit hoger komen dan haarstylist en dat is natuurlijk niet terecht.

Vandaar deze extra vraag om de (nagenoeg) specifieke herenkapper op de juiste waarde te boordelen en in de juiste functie in te delen.

Uitleg: dat betekent in de praktijk dat een werknemer die als herenkapper werkzaam is nà de opleiding (ongeacht of hij/zij daar wel of niet voor geslaagd is) in loongroep 4 (Haarstylist) zit, vervolgens in zijn/haar hele carriere 2 jaar als herenkapper gefunctioneerd heeft, in loongroep 5 (Haarstylist 1) zit en indien in hele carriere 4 jaar als herenkapper gefunctioneerd heeft, in Loongroep 6 (Haarstylist 6) zit.

CAO 8b.8. Ingroeischaal herenkapper Voor een werknemer, die wordt ingedeeld in de referentiefunctie herenkapper als omschreven in het functiehandboek, geldt een ingroeischaal. Een werknemer die na zijn opleiding wordt ingedeeld in de referentiefunctie herenkapper, groeit binnen 4 jaar van loongroep 2 naar loongroep 6. Hierbij verblijft de werknemer maximaal 2 jaar in loongroep 4 en maximaal 2 jaar in loongroep 5. Uiterlijk na vier jaar vindt betaling plaats conform loongroep 6.

Nog vragen/problemen? Mail


Huidige functie?

De ANKO Ondernemersdisk heeft aan de hand van de door jou ingevulde vragen berekend in welke Referentiefunctie de werknemer valt.

(Indien de werknemer door De ANKO Ondernemersdisk als Haarstylist 2 ingedeeld wordt, komen er geen vragen over de functie Herenkapper, want een herenkapper komt volgens het Functiehandboek maximaal in Referentiefunctie: Haarstylist 2.)

Natuurlijk kun je de functie zoals die door de ANKO Ondernemersdisk berekend is wijzigen, met als beperking dat je een werknemer niet lager dan de door de ANKO Ondernemersdisk berekende referentiefunctie mag indelen.

Hoger MAG indien je je werknemer dat waard vindt, of omdat je dat met jouw werknemer overeengekomen bent (marktwerking).

Hoger MOET indien je werknemer taken verricht die horen bij een hogere functie (of je moet haar die taken niet laten uitvoeren).


TIP Onderaan deze toelichting vind je een overzicht wat een functieverhoging kost. Je weet dan gelijk wat het je kost indien je een werknemer één functie hoger indeelt!

TIP Als je bereid bent je medewerker hoger in te delen dan je volgens CAO verplicht bent, overweeg dan eens je medewerker niet hoger in te delen, maar een toeslag (in geld) op het loon te betalen. Bij volgende loonrondes zal het loon in een bepaalde loongroep altijd stijgen, een (in geld) afgesproken toeslag valt hier echter buiten. Je voorkomt hiermee een automatisme. Dit werkt natuurlijk alleen als voor je werknemer de emotie die bij een hogere functie hoort (lees: aanzien) niet belangrijk is.


Wat kost mij dat? Hieronder vind je een overzicht wat het verschil in functie jou méér kost (ongeveer) bij een 32-urige (4 dagen per week) en een full-time 38-urige (5 dagen) werkweek per jaar inclusief vakantiegeld en inclusief werkgeverslasten.

De genoemde meerkosten zijn in alle leeftijdsgroepen ongeveer hetzelfde, voor 2002 en in euro's.

 • van Juniorstylist A naar Juniorstylist B 845,- 4 dagen p/w
 • van Juniorstylist B naar SalonAssistent 210,- 4 dagen p/w
 • van Salonassistent naar Haarstylist 2.300,- (17 jr.) tot 3.700,- (20 jr.) 4 dagen p/w
 • van Juniorstylist B naar Haarstylist 2.500,- (17 jr.) tot 3.900,- (20 jr.) 4 dagen p/w (hierbij sla je de Salonassistent over)


 • van Haarstylist naar Haarstylist 1 440,- (20 jr.) tot 430,- (28 jr.) 5 dagen p/w
 • van Haarstylist 1 naar Haarstylist 2 300,- (20 jr.) tot 432,- (28 jr.) 5 dagen p/w
 • van Haarstylist 2 naar Haarstylist 3 330,- (20 jr.) tot 345,- (28 jr.) 5 dagen p/w
 • van Haarstylist 3 naar Topstylist 300,- (20 jr.) tot 345,- (28 jr.) 5 dagen p/w


CAO art. 9b. 2. Afwijking ten gunste van werknemer. Er kan niet ten nadele van werknemer van de functie-omzetting als bedoeld in artikel 9b. 1. worden afgeweken. Van deze functie-omzetting kan echter wel ten gunste van de werknemer worden afgeweken, als de werknemer voldoet aan de functievereisten van een hogere referentiefunctie als omschreven in het functiehandboek. De feitelijke werkzaamheden zijn hierbij maatgevend.

Als je informatie wilt over de CAO, Functie-indeling en Beloning kun je, als lid van de ANKO, contact opnemen met ANKO-advies (035) 525 95 00.

Vragen over de technische werkwijze van De ANKO Ondernemersdisk (niet: vragen en advies over de managementinhoud of over de computer waarop De ANKO Ondernemersdisk draait) worden uitsluitend beantwoord indien je een abonnement hebt op de ANKO Ondernemersdisk.

Nog vragen/problemen? MailNaar boven


Terug naar Mijn Da Vinci

Terug naar Loonberekening

Persoonlijke instellingen