Loonbepaling

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Mijn Da Vinci

Terug naar LoonberekeningJe gaat nu het brutoloon bepalen voor deze medewerker. Essentieel hiervoor zijn:

  • De functie, (deze heb je zojuist bepaald)
  • De leeftijd van jouw medewerker (deze wordt automatisch berekend via de geboortedatum die je bij de Medewerkerbeheer van deze medewerker ingevuld hebt)
  • Het aantal dagen die jouw medewerker per week werkt.
  • Het aantal uren dat jouw medewerker per week werkt (de contracturen).
  • Met deze vier vragen is feitelijk het bruto maandloon van jouw medewerker bepaald. De resterende vragen zijn om het netto maandloon te bepalen en betreffen toeslagen (o.a. voor bedrijfsleider en overwerk) en het reisgeld. Bij bijna iedere vraag bestaat de mogelijkheid om een helptekst te raadplegen.


Inhoud

Heffingskorting groep?

Standaard staat deze op 1. Wijzigen indien het anders is. Dit kun je vinden op de Loonbelastingverklaring die jouw werknemer bij indiensttreding en daarna bij elke verandering ingevuld heeft.

Afhankelijk van de Heffingskorting code gelden er andere belastingvrije sommen. Je accountant c.q. ANKO Advies moet dit weten i.v.m. de loonberekening.

TIP Maak van alle formulieren -aan wélke instantie dan ook- die met jouw werknemer te maken hebben een kopie en voeg deze toe aan je werknemermap. Maak de kopie [bijvoorbeeld van de loonbelastingverklaring] altijd nàdat alles ingevuld is én de benodigde handtekeningen er op staan (i.v.m. de bewijslast bij eventuele problemen). Zéker ook een kopie van de Afstandsverklaring WAO-gat verzekering!

Nog vragen/problemen? Mail


Is werknemer herintreder?

Werknemer is Herintreder wanneer hij of zij gedurende de 3 jaar voorafgaand dat werknemer bij u is komen werken, onafgebroken nìet in de kappersbranche heeft gewerkt.

Heeft deze werknemer de afgelopen 3 jaar niet in de kappersbranche gewerkt, beantwoordt dan de vraag met ja .

Daarna komt de vraag in hoeveel jaar zij de afgelopen 6 jaar WEL gewerkt heeft, dat bepaalt het aantal ervaringsjaren.

CAO artikel 8b.6. Herintreder: Een werknemer die gedurende drie jaar onafgebroken niet in de kappersbranche heeft gewerkt. De ervaringsjaren van een herintreder worden als volgt berekend: het aantal jaren dat de herintreder werkzaam is geweest in de kappersbranche in de zes jaar voorafgaand aan het moment van herintreden.

Nog vragen/problemen? MailOnafgebroken werkzaam in kappersbranche na 23e jaar?

Deze vraag verschijnt uitsluitend wanneer deze werknemer 23 jaar of ouder is. Om het aantal ervaringsjaren te berekenen moet de ANKO Ondernemersdisk weten hoeveel tijd deze werknemer al in de kappersbranche werkzaam is. Zie ook CAO Art. 8b.5.

Indien u Nee kiest, kunt u bij de volgende vraag het aantal maanden invullen.

Nog vragen/problemen? MailHoeveel werkdagen in de maand?

Vul het aantal werk dagen van deze maand in. Een werkdag telt al als 1 indien er op die dag slechts één uur gewerkt wordt.

Het gaat dus niet om het aantal full-time dagen, maar om het aantal verschillende dagen (ongeacht het aantal uren op die dag) waarop door werknemer in deze maand gewerkt wordt.

LET OP ! Het aantal dagen is nodig om de Franchise te berekenen waarover u géén werkgeverslasten afdraagt: des te méér dagen, des te hoger de Franchise. Werkt deze werknemer 72 uur en op 9 dagen deze maand of verdeelt hij/zij dat over 12 werkdagen? Die paar dagen verschil kan u tot 215,- (ong. v.a. 22 jarige werknemer) per jaar per werknemer mìnder werkgeverslasten schelen! Het is maar dat je het weet.

Het aantal ingevulde dagen heeft NIETS met de loonbepaling te maken. Dat wordt bepaalt door het aantal uren dat u zo direct gaat invullen!


Ter info: Er zijn 2 manieren om het aantal werkdagen te bepalen:

1. Het aantal werkdagen per maand. 2. Het aantal werkdagen per week.

Kiest u voor werkdagen per maand dan kan dat tot max. 23 werkdagen per maand.

Kiest u voor werkdagen per week, dan zijn er 2 mogelijkheden:

A. Het aantal werkelijke werkdagen en B. Het gemiddeld aantal werkdagen.

De Ondernemersdisk heeft voor de 2e mogelijkheid B. gekozen (net zoals de meeste accountants), de voordelen zijn hierbij het grootst:

Het nettoloon is altijd vast omdat u met een vast aantal werkdagen per week werkt. Uw werknemers zullen zich niet afvragen of het nettoloon wel klopt omdat het elke maand gelijk is (het nettoloon is nl. NIET altijd gelijk bij wisselende werkdagen per maand!). De kosten bij uw accounatant zijn lager omdat hij niet elke maand opnieuw een aantal afwijkende werkdagen moet verwerken in de loonberekeningen.

Het maximale aantal werkdagen op maandbasis is voor het jaar 2002:

261 werkdagen per jaar : 12 maanden = 21,75 max per maand.

Dat betekent bij 5 werkdagen per week zal De ANKO Ondernemersdisk aangeven 21,75 Bij 4 werkdagen per week 17,40 Bij 3 werkdagen per week 13,05 Bij 2 werkdagen per week 8,70

Nog vragen/problemen? MailHoeveel uren deze maand (uren/minuten)?

Vul de totale werktijd van deze maand in ( uren : minuten ). Aan de hand van de hier ingevulde werkuren berekent De Ondernemersdisk het Bruto-loon volgens de CAO-tabel.

Invulwijze 3200 U dient altijd 2 cijfers op de plek van de minuten in te vullen. Oòk al zijn het nullen.

Straks komen er vragen over extra werkuren, overwerk , uitbetaling snipperdagen , etc.

LET OP ! Uren die in één week de 38 te boven gaan zijn over-uren. Deze worden met 25% extra beloond. Indien van toepassing, kunt u straks de overwerk uren invullen.

Nog vragen/problemen? MailHeeft uw werknemer deze maand structureel overgewerkt?

Werkt deze werknemer altijd meer dan 38 uur per week? Dan zijn de uren boven 38 uur structureel overwerk.Beantwoordt de vraag met ja .

Komt dit overwerk nìet elke maand voor, dus niet structureel, beantwoordt deze vraag met nee en dan verschijnt hierna de vraag: "Heeft werknemer deze maand incidenteel overgewerkt?"

Overwerk is alleen overwerk als het gewerkte aantal uren in één week meer bedraagt dan 38 . Voor deze overwerk-uren geldt een toeslag van 25% per uur (artikel 17a.2 van de CAO)

Gebruik bij incidenteel Overwerk altijd de hierna volgende vraag.

LET OP ! Hier NIET invullen: Uitbetaling snipperdagen Extra Koopavond toeslag Zondaguren toeslag Diploma of Deelcertificaat toeslag Bedrijfsleider of Salonmanager toeslag Waarneming Bedrijfsleider /of Salonmanager toeslag Provisie Extra loon boven CAO Belaste reiskosten Overig belast Extra onbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

CAO 17a.2. Toeslag overwerk. De uren, welke de 38-urige werkweek te boven gaan worden beschouwd als overwerkuren. Dit geldt ook voor parttimers. Voor deze overwerkuren geldt een toeslag van 25% per uur (zie artikel 5.7)

CAO 5.7. Arbeidsduur en arbeidstijd. De werknemer heeft recht op een 48-urige onafgebroken rustperiode verdeeld over twee gehele (kalender)dagen. Alleen werkgevers die gevestigd zijn in een gemeente waar een andere dag dan de maandag geldt als collectieve sluitingsdag voor het kappersbedrijf en werkgevers zoals genoemd in artikel 5.8 zijn uitgezonderd van de toepassing van deze regeling. Voorzover werknemers in enige kalenderweek toch verplicht worden op zes dag arbeid te verrichten zullen de uren die gewerkt worden op de zesde dag gelden als overuren, ongeacht het aantal gewerkte uren in die betreffende week. Voor overuren is een toeslag van toepassing. (zie artikel 17a.2.)

CAO 5.8. Werkgevers die hun salon gevestigd hebben in winkels gelegen in stationsgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen of op Luchtvaartterreinen die opengesteld zijn voor intercontinentaal verkeer: De werknemers in dienst van deze werkgevers zullen wekelijks op één werkdag geen arbeid verrichten. Voor deze vrije dagen zullen er - buiten de aaneengesloten vakantieperiode van 3 weken - tenminste 7 op zaterdag en tenminste 13 op maandag moeten worden opgenomen.

Nog vragen/problemen? MailHeeft werknemer deze maand incidenteel overgewerkt?

De uren, welke de 38-urige werkweek te boven gaan worden beschouwd als overwerkuren. Dit geldt ook voor parttimers. Voor deze overwerkuren geldt een toeslag van 25% per uur (zie artikel 5.7)

CAO 5.7. Arbeidsduur en arbeidstijd. De werknemer heeft recht op een 48-urige onafgebroken rustperiode verdeeld over twee gehele (kalender)dagen. Alleen werkgevers die gevestigd zijn in een gemeente waar een andere dag dan de maandag geldt als collectieve sluitingsdag voor het kappersbedrijf en werkgevers zoals genoemd in artikel 5.8 zijn uitgezonderd van de toepassing van deze regeling. Voorzover werknemers in enige kalenderweek toch verplicht worden op zes dag arbeid te verrichten zullen de uren die gewerkt worden op de zesde dag gelden als overuren, ongeacht het aantal gewerkte uren in die betreffende week. Voor overuren is een toeslag van toepassing. (zie artikel 17a.2.)

CAO 5.8. Werkgevers die hun salon gevestigd hebben in winkels gelegen in stationsgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen of op Luchtvaartterreinen die opengesteld zijn voor intercontinentaal verkeer: De werknemers in dienst van deze werkgevers zullen wekelijks op één werkdag geen arbeid verrichten. Voor deze vrije dagen zullen er - buiten de aaneengesloten vakantieperiode van 3 weken - tenminste 7 op zaterdag en tenminste 13 op maandag moeten worden opgenomen.

Nog vragen/problemen? MailHeeft werknemer deze maand op zondag gewerkt?

Indien het werken op zondag deze maand niet het geval is geweest kies dan Nee . Heeft deze werknemer deze maand wél op zondag gewerkt, kies dan Ja

Indien werknemer op de zondag gewerkt heeft dan gelden er voor die uren een toeslag van 25% .

LET OP ! Indien u bij overwerk al deze zondaguren ingevuld heeft omdat deze zondaguren bovenop de 38 uur van die week kwamen, hoeft u dat hier niet meer te doen. Zowel voor overwerk als voor zondagwerk geldt voor elk een toeslag van 25%. Echter: indien de overwerk uren op zondag verricht worden geldt slecht éénmaal de toeslag van 25%. U hoeft dus niet een dubbele toeslag te betalen.

LET OP ! Hier NIET invullen: Diploma of Deelcertificaat toeslag Bedrijfsleider of Salonmanager toeslag Waarneming Bedrijfsleider of Salonamanager toeslag Provisie Extra loon boven CAO Belaste reiskosten Overig belast Extra ONbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

3.5 (Andere) afwijkende werktijden

a. In overleg en vrijwillig : Werkgever en werknemer kunnen in overleg en met instemming van beide partijen op vrijwillige basis afwijken van de normale werktijden en werkdagen. Zo kunnen zij afspreken dat de werknemer werkt op: - andere tijden dan tussen 7.00 en 21.00 uur (als dit voor een goede bedrijfsvoering wenselijk is); meer dan één koopavond per week;

b. Feestdagen en zondag: Het werken op feestdagen en zondag wordt zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er toch op zondag gewerkt worden, dan kan dit op maximaal 13 zondagen per jaar. De werkgever stelt de werktijden voor die zondagen in overleg met de werknemer vast. Voor het werken op een feestdag geldt een toeslag van 100% in tijd of geld en voor het werken op zondag geldt een toeslag van 25% in tijd of geld. (zie ook art. 5.2).

5.2 Toeslag bij bijzondere werktijden

a. Overwerk : Hiervoor geldt een toeslag van 25% per uur.

b. Werken op zondag : Hiervoor geldt een toeslag van 25% per uur.

c. Langer doorwerken voor Pasen, Pinksteren en Kerstmis : Als de werkgever gebruik maakt van deze in artikel 3.4 genoemde mogelijkheid, geldt een toeslag van 25% per langer gewerkt uur.

d. Feestdagen, Koninginnedag en 5 mei : Als de werknemer op verzoek van de werkgever op een feestdag of Koninginnedag werkt, geldt een toeslag van 100% per uur. Dit geldt ook voor 5 mei, voorzover het jaartal deelbaar is door vijf.

e. Uitkering in tijd of geld : De in dit artikel genoemde toeslagen worden in overleg tussen de werkgever en de werknemer in tijd of in geld uitgekeerd. Dit gebeurt per kalenderkwartaal. Bij een uitkering in geld vindt de betaling uiterlijk plaats bij de eerstvolgende loonbetaling na het kalenderkwartaal waarin de toeslagen zijn opgebouwd. Bij een uitkering in tijd wordt de extra tijd bijgeschreven op de snipperdagenkaart, uiterlijk in de eerste week na het kalenderkwartaal waarin de toeslagen zijn opgebouwd.

Nog vragen/problemen? MailIs werknemer Bedrijfsleider of Salonmanager?

Is uw werknemer Bedrijfsleider of Salonmanager kies dan voor ja . Is uw werknemer geen Bedrijfsleider of Salonmanager kies dan voor nee .

Alleen als aan alle taken zoals hieronder beschreven wordt voldaan , is een medewerker volgens de CAO bedrijfsleider en bent u verplicht een toeslag op het loon van 20% te betalen. Als niet aan alle taken voldaan wordt bent u vrij in het bepalen van de hoogte van de beloning voor deze taken. Vul dan het overeengekomen bedrag in bij Overig belast per maand .(deze vraag komt straks).

LET OP ! Hier NIET invullen: Diploma of Deelcertificaat toeslag Waarneming Bedrijfsleider of Salonmanager toeslag Provisie Extra loon boven CAO Belaste reiskosten Overig belast Extra onbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

Functiehandboek: Criteria voor bedrijfsleider:

Onder een bedrijfsleider wordt die werknemer verstaan, die naast de gewone werkzaamheden belast is met de dagelijkse leiding binnen de salon. De dagelijkse leiding is iets anders dan de erantwoordelijkheid over de salon, die hierna bij de referentiefunctie salonmanager beschreven is. Het bedrijfsleiderschap wordt uitgeoefend naast de normale werkzaamheden, deze taak vormt dus geen aparte functie.

Om in aanmerking te komen voor het bedrijfsleiderschap, moet worden voldaan aan enkele criteria. Dit zijn:

1) Leidinggevende taken: - Verdeling van het werk in de salon. - Uitvoeren en toezien op naleving van de hygiëne- en milieumaatregelen.

2) Administratieve taken: - Bestellen van verkoopartikelen en salonartikelen bij leveranciers die bekend zijn. De wijze waarop de artikelen besteld moeten worden is bekend. - Het opmaken van de kas en zorgen voor de afdracht.

3) Andere taken: - Aanspreekpunt voor klanten, bijvoorbeeld bij klachten of als klanten speciale wensen hebben. - Zorgen dat de salon op tijd opent en sluit.

Functiehandboek: De salonmanager heeft een leidinggevende functie in de salon. Het werk is gericht op het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de salon terzake van het uitvoeren van vaktechnische handelingen (bewaken salonstijl), de bedrijfsvoering (commerciële taken) en de administratie. Daarnaast is de werknemer belast met het personeelsbeleid. Hij of zij beslist dus over het aannemen, het ontslaan en het beoordelen van personeel.

Nog vragen/problemen? MailIs werknemer vervangend Bedrijfsleider geweest?

Als uw werknemer deze maand vervangend Bedrijfsleider is geweest kies dan voor JA. Als uw werknemer deze maand geen vervangend Bedrijfsleider is geweest kies dan voor NEE.

5.3 Toeslag bedrijfsleider

a. Twintig procent : Een werknemer die voldoet aan de in het Functiehandboek omschreven criteria voor bedrijfsleider, ontvangt een bruto toeslag van 20% op zijn loon.

b. Tijdelijke vervanging : Deze toeslag geldt ook voor de werknemer die door de werkgever als tijdelijke bedrijfsleider is aangewezen, namelijk voor de duur dat hij deze taak vervult. De werkgever is verplicht één van zijn werknemers met deze taak te belasten als hijzelf of de bedrijfsleider gedurende een periode van tenminste twee weken niet in het bedrijf aanwezig is en daaraan geen leiding kan geven. Dit geldt niet als de feitelijke leiding van het bedrijf al op een andere manier is geregeld.

Nog vragen/problemen? MailOverig belast deze maand?

Vul hier het overige extra Belaste Brutoloon bedrag in dat u DEZE maand aan werknemer betaalt, zoals: een éénmalig uitkering (bijv. volgens CAO verplicht) het bedrag dat u een keer extra betaalt omdat werknemer een deel van een bedrijfsleiderstaak uitvoert. Bijv. de kas opmaken. het verzorgen van trainingsavonden. M.i.v 1-1-2008 bedraagt de vergoeding € 36,00 per trainingsavond. LET OP: Deze vergoeding geldt niet voor Bedrijfsleiders. Tenzij de Bedrijfsleider meer dan 17 avonden op jaarbasis trainingen heeft verzorgd.

LET OP ! Hier NIET invullen: Diploma of Deelecertificaat toeslag Waarneming Bedrijfsleider of Salonmanager toeslag Provisie Extra loon boven CAO Belaste reiskosten Extra onbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

CAO 5.6 Trainingen a. Extra reiskosten : De werkgever vergoedt de eventuele extra reiskosten die de werknemer moet maken om aan een training deel te nemen. b. Het verzorgen van een training : De werknemer die op verzoek van de werkgever een training verzorgt, krijgt daarvoor een vergoeding van € 36,-- bruto per training. De bedrijfsleider die een training verzorgt, krijgt deze vergoeding niet voor de eerste 17 avonden die hij op jaarbasis verzorgt. Over het meerdere ontvangt hij wel de bovengenoemde bruto vergoeding.

Nog vragen/problemen? MailExtra loon boven CAO deze maand?

Als u elke maand meer brutoloon betaalt dan het CAO loon, vul dan het meerdere brutoloon hier in.

LET OP ! Hier NIET invullen: Diploma of Deelcertificaat toeslag Provisie Belaste reiskosten Extra onbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

Nog vragen/problemen? MailHeeft u deze maand provisie uitbetaald?

Als u deze maand provisie heeft uitbetaald kies dan voor ja . Als u deze maand geen provisie heeft uitbetaald kies dan voor nee .

LET OP ! Hier NIET invullen: Variabele beloning die vanuit PC-Coiffure automatisch berekend is. (Deze ziet u in de volgende regel al vermeld staan en wordt automatisch opgenomen in de loonberekening.) Diploma of Deelcertificaat toeslag Belaste reiskosten Overig belast Extra onbelast deze maand

Deze vragen volgen zo.

Nog vragen/problemen? MailLoon anders dan in geld?

Loon anders dan in geld?

Nog vragen/problemen? MailFooien en uitkeringen uit fondsen?

Fooien en uitkeringen uit fondsen?

Nog vragen/problemen? MailLoon in geld, uitsluitend voor de loonbelasting, volksverzekering en Zvw?

Loon in geld, uitsluitend voor de loonbelasting, volksverzekering en Zvw?

Nog vragen/problemen? MailBetaalt u over de vorige maand reisgeld?

Met ingang van 1 januari 2004 is de berekening van de reiskostenvergoeding veranderd.

Openbaar vervoer wordt, tegen inlevering van plaatsbewijzen c.q. abonnementen, volledig vergoed. Reizen anders dan openbaar vervoer wordt, indien de afstand tussen woonadres en salonadres méér dan 10 kilometer enkele reis bedraagt, vergoed met € 0,19 per gereisde kilometer. U mag de reiskosten maximaliseren volgen artikel 5.8.b van de CAO. (zie hieronder)

· Omdat op het moment van loonbetaling nog niet bekend kan zijn over hoeveel kilometers de vergoeding berekend moet worden, is het logisch de reiskosten van de vorige maand gelijktijdig uit te betalen met het loon van deze maand.

· Dus, bij uitbetaling van het loon van augustus 2008 betaalt u de reiskosten van juli 2008.

· Dit kan niet anders omdat er geen vaste afstanden en bedragen meer gelden vanaf 1 januari 2004. Er wordt per kilometer uitbetaald. Die kilometers dienen verantwoord te worden. Gebruik hiervoor de Reiskostendeclaratieformulieren.

Ga naar: ANKO Programma's >> Personeel en Organisatie >> Kies Medewerker. Selecteer een medewerker, druk op en kies voor Reiskostendeclaratieformulier . U kunt nu selecteren voor welke medewerkers en voor welke maand u formulieren af wilt drukken.

Indien u géén reiskosten betaalt, kies dan nee.

Kies ja indien u wél reiskosten betaalt, daarna verschijnen de volgende vragen en invulmogelijkheden:

Bedrag in Euro's voor Woon-werkverkeer Openbaar Vervoer. Aantal kilometers Woon-werkverkeer anders dan Openbaar vervoer. Aantal zakelijke kilometers (deze werknemer heeft vorige maand gereisd tussen filialen, is naar een cursus geweest, is naar een groothandel geweest, etc.)


5.8 Reiskosten woon-werkverkeer a. Openbaar vervoer : De werknemer die met het openbaar vervoer (tweede klas) reist, heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De werkgever behoeft de vergoeding alleen te betalen als de werknemer de gebruikte plaatsbewijzen bij hem inlevert. b. Andere vervoermiddelen : De werknemer die met een ander vervoermiddel reist, heeft recht op een vergoeding van € 0,19 per kilometer tot het maximum als vermeld in onderstaande tabel voor de reisafstand in het woon-werkverkeer. Dit geldt alleen als die afstand groter is dan 10 kilometer (enkele reis, langs de meest gebruikelijke weg). Werknemers die voor de ingangsdatum van deze CAO een hogere vergoeding ontvingen dan in onderstaande tabel staat vermeld, behouden dit recht. Tabel reiskosten: Voor tenminste 4 dagen reizen per week gelden de onderstaande reiskostenvergoedingen. Voor wie 3 dagen reist geldt ¾ van de tabelbedragen, voor 2 dagen de helft en voor 1 dag ¼. Afstand enkele reis : per maand : 0 - 10 km € 0,00 10 - 15 km € 65,00 15 - 20 km € 91,00 20 km of meer € 130,00

KappersNieuws 4/98 Kilometers nameten? Ik heb een meningsverschil met mijn werkneemster. Zij beweert dat reiskilometers worden gemeten van huis naar de kapsalon. Ikzelf ben van mening dat het van plaats naar plaats gemeten moet worden. Wie heeft er nu gelijk? Uw werkneemster heeft gelijk. Reiskilometers worden altijd gemeten van huis tot de kapsalon.

Nog vragen/problemen? MailAuto van de zaak?

Als u uw werknemer gebruik laat maken van een de zaak, betekent dit dat 22% van de cataloguswaarde (incl. BTW) als loon in natura aangemerkt wordt. Een gevolg hiervan is dat het nettoloon lager zal worden. De werknemer hoeft nu echter deze bijtelling niet meer op te geven bij zijn aangifte inkomstenbelasting.

Deze bijtelling is niet van toepassing als de werknemer minder dan 500 privé kilometers per jaar met de auto van de zaak rijdt. Hiervoor moet de werknemer van de Belastingdienst een "Verklaring geen privégebruik" ontvangen en deze verklaring moet hij inleveren bij zijn werkgever. De werknemer is dan tevens verplicht een sluitende kilometersregistratie bij te houden.

Alleen als u van uw werknemer een "Verklaring geen privégebruik" hebt ontvangen, is alleen uw werknemer verantwoordelijk voor de gevolgen van het onjuist bijhouden van de kilometerregistratie.

Hieronder vindt u meer informatie. Deze is ook te vinden op: www.de belastingdienst.nl

Wanneer is er sprake van een auto van de zaak?

Ook in de volgende situaties heeft u een auto aan de werknemer ter beschikking gesteld: U heeft met uw werknemer de afspraak gemaakt dat hij de auto alleen voor zakelijke ritten gebruikt. De auto is niet uw eigendom, maar u heeft deze voor uw werknemer gehuurd of geleast. U heeft afgesproken om de totale kosten (inclusief de afschrijving) van de eigen auto van de werknemer te vergoeden. Als de werknemer met zijn eigen auto rijdt en u geeft alleen een vergoeding van € 0,18 per kilometer voor zakelijke ritten is er geen sprake van een door u ter beschikking gestelde auto. U vergoedt de kosten van een auto die uw werknemer zelf heeft gehuurd of geleast. Het maakt hierbij niet uit of uw werknemer aan u nog een bedrag vergoedt voor het privé-gebruik van de auto. Bijtelling privé-gebruik auto werkgever is vanaf 2006 loon (25 november 2005) De regeling voor het privé-gebruik van een auto van de werkgever gaat per 1 januari 2006 veranderen. Nu moet het voordeel van het privé-gebruik van de auto nog in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen worden aangegeven. Vanaf 1 januari 2006 wordt het voordeel van het privé-gebruik van de auto belast als loon. Werkgevers houden dan daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Dat heeft een aantal gevolgen: Het nettoloon van werknemers kan lager worden. Werknemers hoeven de bijtelling niet meer op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Werknemers die in 2005 een voorlopige teruggaaf hebben, kunnen in 2006 een hoger bedrag ontvangen. Werknemers die vóór 2006 niet in aanmerking kwamen voor een voorlopige teruggaaf, komen hier in 2006 mogelijk wel voor in aanmerking. Eventuele voorlopige aanslagen van werknemers zullen lager zijn. Het voordeel van het privé-gebruik wordt daarbij immers al beschouwd als loon waarover loonheffing is ingehouden. Als een werknemer met de auto van de werkgever per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft de werkgever geen bijtelling op het loon te doen. De werknemer kan dan een Verklaring geen privé-gebruik auto bij de Belastingdienst aanvragen. Hij kan het aanvraagformulier op www.belastingdienst.nl downloaden. Op deze site vindt u meer informatie voor werkgevers en werknemers over de gewijzigde regeling voor het privé-gebruik van de auto van de werkgever.

Nog vragen/problemen? MailSpaarloonregeling/Levensloopregeling?

Maak keuze of deze werknemer deelneemt aan de Spaarloonregeling. aan de Levensloopregeling. aan geen van beiden.

Nog vragen/problemen? MailSpaarloon deze maand?

Indien uw werknemer aan de Spaarloonregeling meedoet kunt u hier het bedrag aan Spaarloon van deze maand invullen.

Indien u het spaarloon maandelijks van het brutosalaris inhoudt en op de Spaarloonrekening van werknemer stort is dat € 51,08 per maand, oftewel maximaal € 613,00 per jaar.


Als een werknemer bij u wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De werknemer kan nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling De werknemer is sinds 1 januari van dit jaar bij u in dienst. U past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari van dit jaar de algemene heffingskorting toe.

Als een werknemer na de eerste dag van het kalenderjaar bij u in dienst treedt, kan hij dus niet van uw spaarloonregeling gebruikmaken. Een uitzondering is bij een bedrijfsovername of -fusie.

Verhoging tarief eindheffing Het tarief voor eindheffing over spaarloon is met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%

Nog vragen/problemen? MailBedrijfskleding per jaar?

Hier vult u in hoeveel geld u per jaar voor deze werknemer besteedt aan bedrijfskleding .

Deze gegevens zijn niet nodig voor het berekenen van het nettoloon. Het bedrag dat u hier invult wordt door 12 gedeeld en meegenomen in de totale loonsom van deze werknemer dat u ziet op het Loonoverzicht. Ook worden deze gegevens in een volgende versie van de ANKO Ondernemersdisk gebruikt om te bepalen hoeveel deze werknemer u kost.

Hoe moet ik fiscaal met bedrijfskleding omgaan? De Anko is bezig om met alle Inspecties overleg te voeren om tot vaste en duidelijke afspraken te komen omtrent de fiscale verwerking van bedrijfskleding en de discussie die daarbij kan onstaan over wàt bedrijfskleding is en wat vrijetijdskleding is (dus belast!). i Als u informatie wilt over de CAO, Functie-indeling en Beloning kunt u, als lid van de ANKO, contact opnemen met ANKO-advies (035) 525 95 00 . i Vragen over de technische werkwijze van de ANKO Ondernemersdisk ( niet : vragen en advies over de managementinhoud of over de computer waarop de ANKO Ondernemersdisk draait) worden uitsluitend beantwoord indien u een abonnement heeft op de ANKO Ondernemersdisk.

Nog vragen/problemen? MailHandgereedschap per jaar?

Hier vult u in hoeveel geld u per jaar voor deze werknemer besteedt aan handgereedschap .

Deze gegevens zijn niet nodig voor het berekenen van het nettoloon. Het bedrag dat u hier invult wordt door 12 gedeeld en meegenomen in de totale loonkosten van deze werknemer dat u ziet op het Loonoverzicht. Het is dus geen looncomponent.

Nog vragen/problemen? MailCursussen per jaar?

Hier vult u in hoeveel geld u per jaar voor deze werknemer besteedt aan cursussen.

Deze gegevens zijn niet nodig voor het berekenen van het nettoloon. Het bedrag dat u hier invult wordt door 12 gedeeld en meegenomen in de totale loonsom van deze werknemer dat u ziet op het Loonoverzicht.

Nog vragen/problemen? MailExtra onbelast deze maand?

Met ingang van 1 januari 2003 zijn er nog maar twee mogelijkheden om uw werknemer onbelast een uitkering te doen. De onbelaste uitkering bij bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen zijn dus niet meer toegestaan.

1. Diensttijduitkering. Zowel bij een 25 jarig als bij een 40 jarig dienstverband mag u werknemer onbelast maximaal één maandloon uitbetalen.

2. Overlijdensuitkering. Bij het overlijden van werknemer, van de echtgenoot van de werknemer, van de (fiscale)partner van de werknemer of van de (pleeg)kinderen van de werknemer mag er onbelast eenmaal een bedrag van maximaal drie maal een maandloond verstrekt worden.

Nog vragen/problemen? MailEindheffingen?

Eindheffingen?

Nog vragen/problemen? MailAfdrachtverminderingen?

Afdrachtverminderingen?

Wanneer de ingevulde gegevens kloppen, kies dan voor Ok.


Nog vragen/problemen? Mail


Terug naar Mijn Da Vinci

Terug naar Loonberekening


Loon bepaling

Persoonlijke instellingen