Loonberekening

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Mijn Da Vinci

InhoudHoe ga ik beginnen met de ANKO Ondernemersdisk?

Op www.ankoondernemersdisk.nl kun je je aanmelden. Als dit gebeurt is dan krijg je bericht dat jouw abonnement is geactiveerd. Vanaf nu profiteer je van de vele voordelen die de ANKO Ondernemersdisk jou als abonnementhouder biedt.


Mijn Kapperskantoor op internet:

Veel opties van de ANKO Ondernemersdisk staan al online. Handig want dan kun je op elke plek met een internetaansluiting bij jouw gegevens.

 1. Loonberekening van je medewerkers maken.
 2. Snipperdagenberekening van je medewerkers maken.
 3. Medewerkersgegevens beheren.


MijnDaVinci = Mijn Kapperskantoor Op Internet (MKOI)

Je zult deze twee namen wel vaker tegenkomen. Vanuit Da Vinci wordt de term MijnDaVinci gebruikt en vanuit de ANKO wordt de term Mijn Kapperskantoor Op Internet gehanteerd. Het kan best voorkomen dat deze termen door elkaar worden gebruikt. Hoe verschillend de namen ook moge zijn, het gaat hier om één en hetzelfde product.


Hoe maak ik een Mijn Kapperskantoor Op internet aan?

Volg de onderstaande stappen:

 1. Ga naar www.mkoi.dvi.nl en klik op de optie Ik heb nog geen MijnDaVinci.
 2. Vul hier je gegevens in.
 3. Da Vinci-klantnummer: dit is het nummer die je bovenaan alle correspondentie ziet staan. Weet je die niet? stuur dan even een e-mail naar: info@dvi.nl.
 4. In jouw e-mail krijg je nu een wachtwoord toegezonden, dit wachtwoord vul je in als je gaat naar: www.mkoi.dvi.nl.
 5. Log in met het e-mailadres en wachtwoord die je in jouw mail hebt gekregen.
 6. Zodra je ingelogd bent adviseren we om rechtsbovenin je wachtwoord te wijzigen.
 7. Voor loonberekeningen en snipperdagenberekening ga je naar de optie MIJN MEDEWERKERS.


Cd-rom versie: Er staat nog een klein gedeelte van de ANKO Ondernemersdisk op de cd-romversie. Installeer het programma door de stappen te volgen die in beeld komen als je de cd-rom in de computer doet. Heb je een nieuwe cd-rom nodig? Stuur dan een e-mail met jouw adresgegevens naar info@dvi.nl en wij sturen je een nieuwe cd op.

Activatiecode voor de cd-romversie:

Om als abonnementhouder met het programma te kunnen werken moet eenmalig een klantcode ingevuld worden. Deze heb je per brief ontvangen en moet je invoeren bij Hoofdmenu > 'Invullen klantcode'.

Nog vragen/problemen? Mail


Is het maken van een loonberekening ingewikkeld?

Nee, alleen vraagt het de eerste keer wat geduld. Als je eenmaal een loonberekening gemaakt hebt, is de volgende een fluitje van een cent.

Kan ik dit wel als kapper? Ik ben geen accountant. Het is juist goed dat je geen accountant bent, want niemand, dus óók jouw accountant niet, kent jouw medewerker beter dan jijzelf. Alleen jijzelf kunt, doordat je exact weet wat je medewerker doet, bepalen in welke functie jouw medewerker valt. Jij weet als de beste hoeveel dagen en uren jouw medewerker werkt. Te vaak zien wij dat door foute aannames van accountants over bijvoorbeeld het aantal uren of de functie, verkeerde loonberekeningen gemaakt zijn.

Dit loonberekeningspakket is een volledige vertaling van de CAO en houdt dus ook rekening met alle facetten, o.a. de afgesproken hoogtes van bijvoorbeeld de pensioenpremie. Omdat er in Nederland 350 verschillende CAO’s zijn, kun je van jouw accountant niet verwachten dat hij al deze CAO’s gaat lezen om te weten welke pensioenpremie hij moet nemen voor jouw loonberekening.

Nog vragen/problemen? Mail


Hoe maak ik een loonberekening?

Voordat je loonberekeningen voor 2012 kunt gaan maken moet je eenmalig een aantal stappen doorlopen. Het lijkt veel werk, maar dit valt wel mee. Bedenk dat je dit eenmalig doet en dat je er daarna veel plezier, maar vooral voordeel van zult hebben.

Om loonberekeningen te kunnen maken moet je drie verschillende dingen doen.

 1. Zet jouw medewerkers in Medewerkerbeheer.
 2. Doe de Vaste instellingen.
 3. Maak Loonberekeningen.


Klik hier om te zien hoe je een loonstrook kunt maken.


Stap 1. Medewerkerbeheer

Ga naar www.mijndavinci.nl en log in. Ga naar Mijn medewerkers Pijlrechts.png Medewerkerbeheer

Alvorens loonberekeningen te kunnen maken, moet je eerst bij Medewerkerbeheer jouw medewerkers toevoegen.

Doe dit zo compleet mogelijk. Hiermee heb je alle gegevens van jouw medewerker op één plek verzameld. Sommige velden zijn verplicht, bijvoorbeeld de geboortedatum. Deze is nodig om bij loonberekeningen de leeftijd van jouw medewerker te bepalen en bij de snipperdagenberekening om eventuele extra dagen i.v.m. de leeftijd te berekenen. De niet verplichte velden kun je altijd op een later tijdstip invullen.


Stap 2. Vaste instellingen

Vóórdat je de eerste keer een loonberekening kunt maken, moet je altijd eerst de Vaste instellingen doen.

De benodigde gegevens verschillen per werkgever. Deze kun je vinden op de polissen van jouw verzekeringsmaatschappij, op een brief van de Belastingdienst of kun je opvragen bij je accountant.

Als je accountant tot nu toe altijd jouw loonberekeningen heeft gemaakt, moet hij deze gegevens hebben.

Deze gegevens kunnen per jaar wijzigen en moet je dus ieder jaar even controleren.


Gebruik je de loonberekening alleen om:

a) het nettoloon te berekenen, of

b) om loonstrookjes voor jouw medewerker te maken, of

c) om te controleren of jouw accountant de juiste loonberekening maakt, of

d) om loonoverzichten naar jouw accountant te mailen, waarna de accountant verder de loonadministratie doet,

dan is het niet essentieel wat je bij de Vaste instellingen invult, omdat deze gegevens niet van invloed zijn op het berekenen van het nettoloon van je medewerker.


Gebruik je de loonberekening om ook de Loonheffingaangifte bij de belastingdienst te doen, dan moet je de Vaste instellingen correct invullen.

De vragen over de ziekteverzuimverzekering en de Arbo dienst zijn uitsluitend om de hoogte van je totale loonkosten te bepalen en zijn niet van invloed op je loonheffingaangifte bij de belastingdienst.

De vragen of jij Eigenrisicodrager bent voor WAO en WGA zijn essentieel voor het doen van een correcte Loonheffingaangifte bij de belastingdienst.


Het invullen van de Vaste instellingen
 1. Kies het jaar waarover je de loonberekening wilt doen.
 2. Ben je in 2010 eigenrisicodrager voor de WGA?
  • Indien ja,
  • Indien nee,
 3. Sinds wanneer ben je eigenrisicodrager voor de WGA?
  • Vul hier een datum in.
 4. Welke premie betaal je?
 5. Beëndig je het eigenrisicodragerschap dit jaar?
  • Indien ja,
  • Indien nee,
Stap 3. Loonberekeningen

Je moet altijd beginnen met het maken van een loonberekening voor januari of, indien jouw medewerker in de loop van het jaar in dienst gekomen is, voor de eerste maand waarin medewerker in dienst is.

Als je dit jaar begint met het maken van loonberekeningen, en de medewerker was vorig jaar ook al bij jou in dienst, dan begint de loonberekening van januari met 2 vragen.

 1. Het Fiscaalloon van het afgelopen jaar en
 2. Het gereserveerde vakantiegeld t/m december van het afgelopen jaar.

Beide gegevens vind je op het loonstrookje van december van het afgelopen jaar van deze medewerker. Voor het juist berekenen van het nettoloon en het vakantiegeld is het belangrijk dat deze gegevens correct ingevuld zijn.


Wordt er ieder jaar gevraagd naar het fiscaalloon en het gereserveerde vakantiegeld?

Deze vragen krijg je alleen als je voor de eerste keer voor deze medewerker een loonberekening maakt. Volgend jaar januari komen deze vragen dus niet meer, want het fiscaalloon en het gereserveerde vakantiegeld zijn dan bekend vanuit de loonberekeningen die je het voorgaande jaar gemaakt hebt.


Waaruit bestaat de loonberekening?

De loonberekening doe je in twee stappen:

 1. De functie-indeling (wat doet mijn medewerker?)
 2. De loonbepaling (wat kost mijn medewerker?)


Moet ik deze stappen van de functie- en loonbepaling iedere maand doorlopen?

Als je eenmaal de loonberekening voor januari gemaakt hebt, dan wordt automatisch de loonberekening voor de resterende maanden(¹) van het jaar gemaakt. Je hoeft deze dan uitsluitend weer gedeeltelijk te doorlopen als er wijzigingen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld de functie of het aantal gewerkte uren zijn. Als er in een maand niets gewijzigd is, is het accorderen van de gegevens voldoende om voor de betreffende maand een loonberekening te maken.

(¹) een afwijking op dit automatisch berekenen van de volgende maanden kan veroorzaakt worden doordat in het lopende jaar de CAO afloopt en er nog niet bekend is wat de eventuele gevolgen voor het loon in een nieuwe CAO zullen zijn. Zodra deze bekend zijn, worden deze automatisch verwerkt en worden de loonberekeningen voor de resterende maanden gemaakt.

Kijk hier voor een uitleg over het invullen van de functie indeling.

Kijk hier voor een uitleg over het invullen van de loonbepaling.

Wanneer je beide onderdelen ingevuld hebt, word je gevraagd of de weergegeven gegegevens kloppen. Controleer alle ingevulde gegevens nog een keer goed en wanneer als correct zijn, klik je op Ok.

Nog vragen/problemen? Mail


Wat is een journaalpost?

Wat is een journaalpost?

Een journaalpost bestaat uit 3 dingen:

 1. grootboekrekeningnummer
 2. een omschrijving
 3. een bedrag.

Dit heb je nodig om op te nemen in je boekhouding. Als je je boekhouding niet zelf doet, dan heeft jouw accountant genoeg aan deze drie gegevens om deze post op te nemen in je boekhouding.

Nog vragen/problemen? Mail


Hoe pas ik de uren aan van een medewerker?

Om de uren van een medewerker aan te passen voor loonberekeningen doorloop je de volgende stappen:

 1. Ga naar mijndavinci.nl.
 2. Log in.
 3. Ga naar Mijn Medewerkers.
 4. Klik op Loonberekening op internet.
 5. Klik op de betreffende medewerker.
 6. Klik links bij het menu op loonberekening.
 7. Nu krijg je vragen te zien. Deze zijn al ingevuld (naar aanleiding van de vorige keer).
 8. Om de uren aan te passen ga je naar de vraag: Hoeveel uren per week [uren:minuten]?
 9. Hierbij is het belangrijk om de uren in te vullen en de dubbele punt: te gebruiken.


Nog vragen problemen? MailNaar boven

Terug naar Mijn Da Vinci

loon berekening

Persoonlijke instellingen