Snipperdagenberekening

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Mijn Da Vinci

Inhoud


Welke instellingen moet ik doen om met de snipperdagenberekening te kunnen werken?

Om snipperdagenberekeningen te kunnen maken moet je eerst je medewerkers toevoegen:


Medewerkers toevoegen:

 • Log in op Mijn Da Vinci: www.mijndavinci.nl[1].
 • Kies in het hoofdmenu voor Mijn Medewerkers Pijlrechts.png Medewerkerbeheer.
 • Druk op Medewerker Toevoegen.
 • Vul de gegevens van je medewerker zo compleet mogelijk in.
 • Vul de geboortedatum en de datum in dienst in om een correcte loonberekening te kunnen maken.
 • Sla de gegevens op.

Je kunt nu loon- en snipperdagenberekeningen maken.

Nog vragen/problemen? Mail


Demofilm DaVinciKappersSnipper zien?

Klik hier voor demofilm om te zien hoe je de snipperdagen bij kunt houden.


Hoe zorg ik voor een correcte snipperdagenadministratie?

Zorg ervoor dat je een correcte administratie bijhoudt van de opgenomen snipperdagen.

 1. Ga naar Mijn medewerkers Pijlrechts.png Snipperdagenberekening op internet.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de medewerker waarvan je de snipperdagkaart wilt zien en kies voor Snipperdagenkaart.
 3. Wil je de snipperdagenkaart voor alle medewerkers klik dan rechtsbovenin op alle medewerkers.
 4. Kies het jaar en de maand waarvan je de overzichten wilt hebben.
 5. Open het bestand of sla het op en je kunt het vervolgens afdrukken.
 6. Het is verplicht een snipperdagenkaart bij te houden (artikel 8.6 van de CAO).
 7. Laat de medewerker ook zelf de administratie bijhouden.
 8. Zorg ervoor dat iedere ingevulde regel geparafeerd is.
 9. Na afloop van de maand ontvang en controleer je de ingevulde formulieren (snipperdagenkaart).
 10. Als ze akkoord zijn plaats je je paraaf bij iedere ingevulde regel.
 11. Maak een kopie van deze lijst en geef deze aan je medewerker.
 12. Bewaar je lijst bij jouw medewerkersadministratie.
 13. Vul de uitkomsten in de snipperdagenberekening in.
 14. Print de snipperdagenberekening uit en geef deze aan je medewerker.

Als je op deze manier werkt, voorkom je discussie achteraf over de snipperdagen.


Nog vragen/problemen? Mail


Houdt de snipperdagenberekening rekening met de CAO?

De snipperdagenberekening houdt rekening met alle facetten van de CAO.


 • Aantal contracturen

Een fulltimer (38 uur per week) heeft recht op 25 vakantiedagen. 1 vakantiedag is 7,6 uur (38 uren per week gedeeld door 5 dagen). Bij parttime werknemers worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Een werknemer die 20 uren per week werkt heeft 25 : 38 x 20 = 13,16 vakantiedagen.


 • Bonusdagen bij niet ziek

Een fulltime werknemer werkt 38 uren per week en heeft op jaarbasis recht op 25 vakantiedagen. Een werknemer die niet ziek is krijgt per half jaar 1 extra vakantiedag. Het betreft dan de periode van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat dus niet om de melding, maar om het ziek zijn. Als een werknemer zich op 30 juni ziek meldt en 2 juli weer beter is, mist hij de 2 vakantiedagen omdat hij in beide periodes ziek is geweest.


 • Inleveren dagen bij ziekte

Bij het eerste ziektegeval levert de werknemer 1 vakantiedag in. Bij de tweede en volgende ziekmeldingen vervallen er telkens twee vakantiedagen. Het inleveren van vakantiedagen stopt op het moment dat er 21 resteren. Maximaal kunnen er dus 4 vakantiedagen ingeleverd worden. Echter, per ziekmelding mogen er nooit meer dagen ingehouden worden dan dat het ziektegeval duurt.


 • In- of uitdiensttreding in de loop van een maand

Bij indiensttreding vóór of op de 15e van de maand wordt het dienstverband geacht te zijn aangegaan op de eerste van dezelfde kalendermaand. Bij indiensttreding na de 15e van de maand wordt het dienstverband geacht te zijn aangegaan op de eerste van de daaropvolgende kalendermaand. Indien de 15e van een kalendermaand valt op een zondag of maandag, dan wordt het dienstverband geacht te zijn aangegaan op de eerste van dezelfde kalendermaand.


 • Werknemer komt in de loop van het jaar in dienst, of gaat in de loop van het jaar uit dienst.

Als je de vakantiedagen op jaarbasis berekend hebt, deel je de vakantiedagen door 12 en vermenigvuldig je de uitkomst met het aantal maanden dat de medewerker in dit kalenderjaar bij je werkt. Hetzelfde geldt voor het berekenen van de in te leveren vakantiedagen bij ziekte.


 • Langdurig ziek

Na 6 maanden stopt het opbouwen van vakantiedagen.*deze regel is per 1 jan 2012 komen te vervallen.


 • Leeftijd en duur dienstverband

1 dag extra:
Na een ononderbroken dienstverband bij dezelfde werkgever van 5 jaar of vanaf de leeftijd van 30 jaar tot 40 jaar, maar dan ongeacht de duur van het dienstverband.

2 dagen extra:
Na een ononderbroken dienstverband bij dezelfde werkgever van 10 jaar of vanaf de leeftijd van 40 jaar tot 50 jaar, maar dan ongeacht de duur van het dienstverband.

3 dagen extra:
Na een ononderbroken dienstverband bij dezelfde werkgever van 15 jaar of vanaf de leeftijd vanaf 45 jaar, maar dan ongeacht de duur van het dienstverband.

4 dagen extra:
Vanaf de leeftijd van 50 jaar.

5 dagen extra:
Vanaf de leeftijd van 55 jaar.

10 dagen extra:
Vanaf de leeftijd van 60 jaar.

In- of uitdiensttreding in de loop van een kalenderjaar. Bij indiensttreding na 1 januari of bij uitdiensttreding vóór 31 december worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Nog vragen/problemen? Mail


Hoe kan ik snipperdagenkaarten voor mijn medewerkers printen?

 1. Ga naar Mijn Medewerkers Pijlrechts.png Snipperdagberekening op internet
 2. Klik met de rechtermuisknop op de medewerker waarvan u de snipperdagkaart wilt zien en kies voor Snipperdagenkaart.
 3. Kies het jaar en de maand waarvan u de overzichten wilt hebben.
 4. Open het bestand of sla het op en u kunt het vervolgens afdrukken.


Laat de medewerker zelf per dag bijhouden:

 • De opgenomen snipperminuten.
 • De extra gewerkte minuten.
 • Het aantal minuten ziek.
 • Het bijzonder verlof in minuten.


Na afloop van de maand ontvangt u ingevulde en per kolom opgetelde Snipperdagenkaart(en) van uw medewerker(s). U controleert de ingevulde gegevens en de optellingen. Geef eventueel een copie aan uw medewerker en bewaar het origineel bij de adminstratie van deze medewerker.

U vult de uitkomsten in bij de Snipperdagenberekening. Als u de gegevens ingevoerd heeft, gaat u op de betreffende maand staan en drukt u op <Enter>. Kies Afdrukken. U ziet nu een overzicht dat u kunt afdrukken en aan uw medewerker kunt geven.

Nog vragen/problemen? MailVanaf een bepaalde maand worden geen snipperdagen meer toegekend.

 • Is er (misschien ten onrechte) een datum uit dienst ingevuld?

Dit kun je zien bij medewerkerbeheer. Hier staan alle vaste gegevens van jouw medewerkers. Als de datum uit dienst is ingevuld, worden er vanaf deze datum vanzelfsprekend geen snipperdagen meer opgebouwd.


 • Geen einddatum van een ziektegeval ingevuld?

Als je geen einddatum invult van een ziektegeval, dan blijft deze medewerker voor het programma ziek. Als een ziektegeval langer dan 6 maanden duurt, dan stopt automatisch het opbouwen van snipperdagen.


 • Als je bijvoorbeeld ziet dat er vanaf augustus geen of minder snipperdagen toegekend worden, dan kan dit komen doordat deze medewerker in februari ziek geweest is en bij dit ziektegeval geen einddatum vermeld is.

Vul de einddatum in en je ziet dat er na augustus wel snipperdagen toegekend worden.


 • Als dus het opbouwen van snipperdagen om een onverklaarbare reden stopt, kijk dan altijd wat er zes maanden voor dit stoppen bij de medewerker ingevuld is.


Nog vragen/problemen? Mail


Waarom krijgt jouw werknemer te veel snipperdagen?

Een veelgemaakte fout bij het berekenen van het totaal aantal snipperuren ontstaat doordat de werkgever denkt dat een snipperdag 8 uren heeft.


De aanname dat een snipperdag 8 uren heeft is fout.

 • Een snipperdag heeft 38 : 5 = 7,6 uur (456 minuten)
 • 38, omdat volgens CAO een full-time dienstverband 38 uur telt.
 • 5, omdat volgens CAO een full-time werkweek 5 dagen telt.

Nemen we weer bovenstaand voorbeeld, dan heeft een full-time werknemer recht op 25 x 7,6 = 190 snipperuren (=11.400 minuten).


Als je uitgaat van snipperdagen van 8 uur geef je je werknemer dus ten onrechte op jaarbasis 10 uren betaald vrijaf.


Hoe kan ik het snipperdagenprogramma gebruiken bij een medewerker met en Min/Max contract?

Ga daarvoor naar deze pagina: Min/Max Contract


Nog vragen/problemen? MailNaar boven

Terug naar Mijn Da Vinci


snipperdagen berekening , snipper dagen berekening

Persoonlijke instellingen