Variabel belonen

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Mijn Da Vinci


Hoe werkt het Variabel Belonen in mijn salon?

 • Bepaal de normomzetten van je medewerkers
 1. Normomzet: brutoloon cao-maandsalaris van loongebouw B x rekenfactor.
 2. Welke rekenfactor je moet gebruiken ligt aan de leeftijd van je medewerker:

Variabel belonen.jpg


 • Bereken na elke maand de omzet per medewerker ex BTW van ambacht en verkoop.
 1. Ga naar het overzicht: Omzet- en Effectiviteitsverloop per MW (Management,Overzichten,Rapporten,Medewekers).
 2. Haal de BTW van de omzet artikelen.
 3. Haal de BTW van de omzet behandelingen.
 4. Tel beide omzetten bij elkaar op.
 5. Nu heb je de totale omzet van 1 medewerker van 1 maand.


 • Bereken hoeveel variabele beloning je medewerkers krijgen na elke maand.
 1. Is de omzet van een medeweker hoger dan de normomzet in een maand > dan is de beloning 4,23% van de meeromzet (ambacht en verkoop) in die maand.
 2. Aan het einde van het jaar bekijk je of de totale jaaromzet van een medewerker hoger is dan de totale normomzet in een jaar.
  1. Is de totale jaaromzet van een medewerker hoger > dan is de beloning 7,77% van de meeromzet in dat jaar.


Rekenhulp

Om het je makkelijker te maken hebben we een excel waarin je per maand 3 dingen moet invullen in de geel gearceerde vlakken:

 • Bruto maandloon
 • Omzet artikelen
 • Omzet behandelingen

Daarna komt er uitrollen of je een beloning moet uitbetalen aan je werknemer of niet.

Klik hier om de rekenhulp te downloaden


Wat veel gereken, is er geen andere manier waarop ik dit kan doen?

Natuurlijk is er een andere manier die je veel tijd bespaart! Kappersadministratie maakt je het leven makkelijk. Klik hier voor meer informatie.


Nog vragen/problemen? Mail


Terug naar Mijn Da Vinci

Persoonlijke instellingen